Algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Toys2Move te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

1. Koop op afstand
Wanneer u, Toys2Move de opdracht geeft een of meerdere producten te leveren, gaat u een overeenkomst aan welke wettelijk bindend is (koop op afstand).


2. Geldigheid van deze voorwaarden
Indien u bij Toys2Move een artikel besteld, gaat u automatisch akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.


3. Productprijzen
Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, echter exclusief verzendkosten.
Toys2Move neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen welke berusten op kennelijke schrijf-, type- of zetfouten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.


4. Levering en leveringsvoorwaarden
• Wanneer uw bestelling bij ons binnen is, krijgt u automatisch een e-mail met daarin een bevestiging van uw bestelling, met de daarbij behorende prijzen.
• Wanneer Toys2Move de bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen 10 dagen geleverd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
• Toys2Move heeft bijna alle goederen op voorraad. Echter kan het eens voorkomen dat het door u bestelde product niet meer op voorraad is en besteld dient te worden bij onze leveranciers. Wij brengen u via een e-mail op de hoogte wanneer dit het geval is. Graag maken wij met u een afspraak om de producten later te leveren.
• Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op een schadevergoeding.
• Toys2Move houdt zich het recht voor om in gedeelten te mogen leveren.
• Wanneer bestelde artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, kan Toys2Move de verkoopovereenkomst eenzijdig en zonder enig recht op schadevergoeding ontbinden.
• Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan TNT-post. Het speelgoed wordt bezorgd op het door u opgegeven adres. Toys2Move draagt zorg aan een goede verpakking van het materiaal, echter kan het zijn dat een pakket beschadigt. Accepteer geen beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven op het materiaal.


5. Verzendkosten
Nederland: Verzenden vanaf per pakket € 5,95 (per 7/9/2014) binnen Nederland (PostNL). Vanaf €50,- gratis bezorging!
België: Verzenden vanaf €11,00 (PostNL). Vanaf €75,- gratis bezorging!
Bij pakketten boven de 20 kg zullen andere verzendkosten gerekend worden. Orders met een totaal gewicht boven de 30 kg zullen in meerdere pakketten geleverd worden. De extra kosten zullen worden gefactueerd op nacalculatie.


6. Retourzending
Indien u een product niet wenst af te nemen, dient u contact op de nemen met Toys2Move. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd, wanneer de reden van retourzending door Toys2Move wordt geaccepteerd, de verpakking onbeschadigd is en de producten geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw eigen rekening. De retourzending dient binnen zeven (7) werkdagen na aflevering plaats te vinden. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg en goedkeuring van Toys2Move. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7. Bezwaarden
• Wanneer een geleverd artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerde afgeleverd is, dient u dit binnen 7 dagen na aflevering via e-mail aan Toys2Move te melden. U dient in de e-mail te melden wat er fout is binnen uw bestelling. Indien u in geval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 7 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
• Reclameringen dienen door u gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Toys2Move te worden gedeponeerd. Toys2Move dient in staat te worden gesteld de ingediende reclamering te controleren.
• Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten, kunnen geen aanleiding zijn tot het afkeuren van de gehele levering.


8. Betalingen
Binnen de afronding van u bestelling, kunt u een keuze maken uit een aantal betalingsmogelijkheden.
• U kunt de betaling verzorgen via iDeal. Dit is de meest eenvoudige manier om uw bestelling te betalen. Alle grote Nederlandse banken zijn hierbij aangesloten en voor de klant is het gratis. Wanneer u kiest voor deze optie, wordt u doorgeleid naar de iDeal betaalpagina waar kiest bij welke bank u telebankiert. Via de door u gekozen bank voert u de betaaltransactie uit. Betaling op deze manier is veilig.
• Bij vooruitbetaling dient u het totaalbedrag zo spoedig mogelijk aan Toys2Move over te maken, onder vermelding van uw naam en het factuurnummer.
Voor het overmaken van het totaalbedrag dient u gebruik te maken van rekeningnummer
Rabobank Epe NL66RABO0325233756 t.n.v. Butterflyholland8
• De door u bestelde producten worden geleverd wanneer de betaling is voldaan. Houdt u hierbij rekening met de overschrijftijd tussen verschillende banken.
Voor scholen en instelling biedt Toys2Move eveneens de mogelijkheid om op rekening (levering met factuur) een bestelling te plaatsen. De betaling dient binnen 3 weken na factuurdatum te worden voldaan. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, zal er eenmalig een herinnering worden gestuurd. Wanneer de herinnering niet leidt tot betaling, zullen er administratieve kosten in rekening worden gebracht.


9. Eigendomsvoorbehoud
De door Toys2Move geleverd producten blijven eigendom van Toys2Move tot de volledige betaling van het factuurbedrag is voldaan.


10. Pricacy
• Toys2Move zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden.
• Persoonsgegevens worden door Toys2Move alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Wanneer u aangeeft op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen, aanbiedingen en nieuwe producten, zullen uw gegevens hier eveneens voor worden gebruikt.
• U kunt ten aller tijden uw gegevens laten verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@toys2move.nl

Toys2Move is gevestigd in Amersfoort en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer: 521264604
BTW nummer: 850310271601