Basisscholen

In het basisonderwijs is er naast de vakken rekenen en schrijven, steeds meer aandacht voor de sociaal emotionele- en motorische ontwikkeling van kinderen.  Binnen het onderwijs komt er steeds meer inzicht in de belangrijke voorwaarden van de sociaal emotionele- en motorische ontwikkeling binnen het leren.  Door gebruik te maken van bewegingsopdrachten in combinatie met cognitieve vakken, worden kinderen op beide vlakken gestimuleerd. 

Toys2Move geeft scholen advies hoe zij spelenderwijs aan de slag kunnen gaan. Ook geven wij advies over hoe je spelmateriaal in kan zetten binnen het stimuleren van de groepsdynamic, te denken valt aan verschillende samenwerkingsspellen. 

Wilt u meer informatie of heeft u intresse en wilt u een afspraak maken? Mail dan naar info@toys2move.nl of bel naar 06-40196949