Ontwikkelingsmotoriek

Hieronder hebben wij de ontwikkeling van baby, dreumes, peuter en kleuter, schoolkind kort beschreven.  Een goede of juiste voorwaarde creëren voor het doorlopen van een goede ontwikkeling is niet altijd even makkelijk en eenvoudig. Het is namelijk van vele factoren afhankelijk. Echter is het wel belangrijk te ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk te stimuleren, prikkelen en uit te dagen. Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van verantwoord (psycho)motorisch spelmateriaal van Toys2Move!

Ontwikkeling baby:
In het eerste levensjaar van je baby gebeurt ontzettend veel. Op allerlei gebieden maakt jouw baby een enorme ontwikkeling door. In dit belangrijke eerste levensjaar worden belangrijke ontwikkelingssprongen gemaakt en legt jouw baby de basis voor de rest van zijn of haar leven! Wanneer gaat mijn kind voor eerst lachen, kruipen en zijn eerste woordjes zeggen? Hoe lang slaapt een baby eigenlijk gemiddeld en wat moet ik doen als mijn baby veel huilt? Is het erg als mijn kind zich anders ontwikkelt? Hoe stimuleer ik de ontwikkeling en waar vind ik hulp als ik wat ondersteuning kan gebruiken?Jouw baby ontwikkelt zich in het eerste levensjaar op verschillende ontwikkelingsgebieden ontzettend snel. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn de lichamelijke-, motorische-, cognitieve-, sociaal-emotionele- en  de spraak- en taalontwikkeling.

Wat kan jouw baby in welke maand op het gebied van deze ontwikkelingsgebieden? Wanneer gaat jouw kind voor het eerst glimlachen, rollen, zitten, kruipen, gedag zwaaien, zelfstandig een beker vastpakken en zijn eerste woordje zeggen?

Motorische ontwikkeling baby:
Bij baby’s speelt de motoriek een belangrijke rol in de algehele ontwikkeling. De motorische ontwikkeling kan onderverdeeld worden in de grove en fijne motoriek. Om de wereld te kunnen onderzoeken zijn motorische vaardigheden nodig en moeten baby’s dingen kunnen pakken, vasthouden, verplaatsen en uiteindelijk kunnen zitten, kruipen, staan en lopen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling baby:
De sociaal-emotionele ontwikkeling omvat de reacties van je baby op de omgeving waarin hij leeft. Denk hierbij aan bewust lachen, boosheid en vreugde uiten door bijvoorbeeld het maken van geluiden en verschillende gezichtsuitdrukkingen. Ook het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid hoort bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een eigen wil en bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.

Cognitieve ontwikkeling baby:
Bij de cognitieve ontwikkeling leren baby’s om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan, om vervolgens deze verworven vaardigheden en kennis op een later moment weer te kunnen gebruiken. Kinderen komen spelenderwijs in aanraking met allerlei verschillende situaties in hun omgeving en verkennen deze omgeving door middel van kijken, horen, ruiken proeven, voelen en van alles uit te proberen. Cognitie is niet iets wat direct zichtbaar is voor de buitenwereld. Maar doordat je baby bijvoorbeeld gebruik maakt van bepaalde geluiden, gezichtsuitdrukkingen of motorische gedragingen, kan hij wel duidelijk maken dat hij nieuwe kennis heeft opgedaan.

Spraak en taalontwikkeling baby:
Spraak en taal is een belangrijk onderdeel binnen de algehele ontwikkeling van kinderen. Communicatie is nodig om lichamelijke behoeften aan te geven en het bevredigen van sociale behoeften. Door bepaalde gezichtsuitdrukkingen of bijvoorbeeld door te huilen  kunnen baby’s al heel vroeg aangeven of zij zich prettig voelen of juist hulp nodig hebben in de vorm van een schone luier, voeding of iets anders.

Lichamelijke ontwikkeling baby:
Tussen de bevruchting en de geboorte groeit je baby het meest explosief en is gemiddeld 50 centimeter lang bij de geboorte. Het eerste levensjaar daarna groeit je baby 25 tot 30 centimeter en verdubbelt al in vier tot vijf maanden zijn geboortegewicht.  Vlak na de eerste verjaardag zal je baby al bijna driemaal zoveel wegen als bij de geboorte! Niet alle lichaamsdelen groeien even snel. Het hoofd groeit bijvoorbeeld relatief snel en de benen groeien sneller dan de romp.  Het hoofd neemt zelfs bij de geboorte een kwart van de lichaamslengte in beslag!

Problemen in de ontwikkeling van de baby:
Veel huilen, slecht slapen, darmkrampjes, verlatingsangst, hechting, rollen, zitten, kruipen, staan en kinderziekten.

Ontwikkeling dreumes en peuter:
Een dreumes en peuter ontwikkelt zich op de verschillende ontwikkelingsgebieden razend snel. Zo leert jouw kind in deze leeftijdsfase zelfstandig te lopen en neemt de taalontwikkeling een enorme sprong. Door deze vaardigheden wordt de wereld letterlijk vergroot en krijgt jouw kind de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wanneer kunnen kindereen zelfstandig lopen, worden zij zindelijk, kunnen zij helpen met aankleden en zelfstandig uit een beker drinken? Wat doe ik als mijn kind onhandig is en houterig beweegt? Hoe ga ik om met koppigheid, driftbuien, zindelijkheids- en slaapproblemen? Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind en waar vind ik hulp als ik extra ondersteuning kan gebruiken?
Jouw dreumes en peuter ontwikkelt op verschillende ontwikkelingsgebieden ontzettend snel. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn de lichamelijke-, motorische-, cognitieve-, sociaal-emotionele- en  de spraak- en taalontwikkeling.
Wat kan jouw dreumes en peuter in welke maand op het gebied van deze ontwikkelingsgebieden? Wanneer gaat jouw kind voor het eerst zelfstandig lopen, poppetjes tekenen, samenspelen, helpen bij het aankleden, zelfstandig drinken uit een beker en meerwoordzinnen maken?

Motorische ontwikkeling dreumes en peuter:
Op motorisch gebied ontwikkelen kinderen zich in deze leeftijdsfase stormachtig. Jouw kind leert goed en stevig loslopen, zal voor het eerst de trap op klimmen met hulp van de armleuning, leert kort te hinkelen en ook de fijne motoriek wordt steeds verfijnder. Zo zal een dreumes aan het einde van het tweede levensjaar één voor één bladzijden van een boek kunnen omslaan en kan een peuter al heel aardig papier knippen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling dreumes en peuter:
De sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw dreumes of peuter neemt in het tweede levensjaar een vogelvlucht. Doordat de taalontwikkeling zich ook in deze fase snel ontwikkelt, kan het kind zijn wensen en behoeften steeds beter aangeven en effectiever deelnemen in de sociale wereld. Jouw kind zal gaan zwaaien als een persoon vertrekt, (simpele) opdrachten beter begrijpen en kunnen uitvoeren en zal uiteindelijk al een beetje gaan samenspelen met leeftijdsgenootjes.

Cognitieve ontwikkeling dreumes en peuter:
Leren, onthouden, denken en redeneren zijn intellectuele vaardigheden. In het begin zal jouw dreumes vooral leren door uit te proberen, te experimenteren en mensen na te doen. Op een gegeven moment herkent het kind bepaalde concepten en maakt van te voren een ‘beeld’ van het object of de gebeurtenis in het hoofd. Hierdoor zal jouw kind steeds beter problemen kunnen oplossen zonder te hoeven experimenteren. Ook het concentratievermogen wordt beter en kan jouw peuter steeds langer alleen spelen.

Spraak- en taalontwikkeling dreumes en peuter:
Spraak en taal is een belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van kinderen. Taal is een belangrijk instrument voor het denken en leren en door het gebruik van woorden kunnen kinderen informatie, gedachten en behoeften doorgeven. De spraak- en taalontwikkeling is dan ook van belang voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Lichamelijke ontwikkeling dreumes en peuter:
Een dreumes groeit in het tweede levensjaar gemiddeld 12 centimeter en komt ongeveer 3 kilogram aan. Per jaar groeit een peuter gemiddeld 5 – 8 centimeter en komt 2 kilogram aan. Door de afname in groei en gewicht is het normaal dat kinderen minderen eten nodig hebben in deze leeftijdsfase. Gedurende deze periode komen ook de meeste tanden bij kinderen door. Kinderen van 1 jaar hebben gemiddeld 4 tanden (spreiding van 2 – 12 tanden) en over het algemeen is het melkgebit op de leeftijd van 3 jaar compleet.

Problemen in de ontwikkeling van de dreumes en peuter:
Lastig gedrag, zoals druk, claimgedrag niet willen luisteren drift en boodheid. Slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, laat lopen en kinderziekten.

Ontwikkeling kleuter en schoolkind:
Zodra je kind vier jaar wordt, breekt een totaal nieuwe fase aan. Je kind gaat naar de basisschool! De komende acht jaar zal de basisschool een belangrijke rol spelen in het leven van het gezin en een stempel drukken op de ontwikkeling van je kind. 

Wanneer is mijn kind schoolrijp? Wanneer moet een kind kunnen knippen, schrijven, lezen en rekenen? Wat moet ik doen als mijn kind achter loopt in zijn ontwikkeling en problemen ervaart op school? Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind stimuleren en waar vind ik ondersteuning indien nodig?
Het kind van 4 – 12 jaar ontwikkelt zich mede onder invloed van de basisschool razend snel. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn de lichamelijke-, motorische-, cognitieve-, sociaal-emotionele- en  de spraak- en taalontwikkeling.
Wat kan je kind op welke leeftijd op het gebied van deze ontwikkelingsgebieden? Wanneer kan je kind bijvoorbeeld hinkelen, huppelen, de eigen naam schrijven, goed lezen, begint de groeispurt en wanneer ontstaan hechte vriendschappen?

Motorische ontwikkeling kleuter en schoolkind:
De motorische ontwikkeling is onder te verdelen in de grove en fijne motoriek en speelt een belangrijke rol in het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van het kind. Motoriek is bijvoorbeeld nodig voor het spelen op het schoolplein of de gymles, het zelfstandig aankleden en eten en om netjes te kunnen schrijven.

Sociaal-emotionele ontwikkeling kleuter en schoolkind:
De sociaal-emotionele ontwikkeling ontwikkelt zich in een flink tempo tijdens de leeftijdsfase van het basisschoolkind. Kinderen worden gedurende de basisschool steeds meer zelfredzaam en de ouders zijn voor de dagelijkse routines niet meer nodig. De persoonlijkheid ontwikkelt zich meer en meer en het bij een groep willen horen wordt steeds belangrijker.

Cognitieve ontwikkeling kleuter en schoolkind:
Om goed te kunnen presteren op school zijn verschillende cognitieve vaardigheden nodig. Denk aan leren, onthouden, denken en redeneren. Kinderen leren om informatie uit hun omgeving te verwerken en op te slaan, om vervolgens deze verworven vaardigheden en kennis op een later moment weer te kunnen gebruiken. Het is lastig om de ontwikkeling van deze vaardigheden in beeld te brengen. Om het verloop van de cognitieve ontwikkeling toch in kaart te brengen, is uiteengezet op welke leeftijd kinderen bepaalde schoolse vaardigheden leren en kunnen.

Spraak- en taalontwikkeling kleuter en schoolkind:
Spraak en taal is een belangrijk onderdeel binnen de algehele ontwikkeling van kinderen. Door middel van communicatie zijn wij in staat lichamelijke behoeften aan te geven en sociale behoeften te bevredigen. Daarnaast is taal het gereedschap voor informatieoverdracht op school. Taal neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen het onderwijs.

Lichamelijke ontwikkeling kleuter en schoolkind:
Kinderen groeien tijdens de basisschoolleeftijd ongeveer 5 tot 6 centimeter per jaar en zijn tegen de puberteit gemiddeld tussen de 140 en 145 centimeter lang en tussen de 45 en 50 kilo zwaar. Gedurende deze leeftijdsfase verandert het uiterlijk van je kind flink. Het kind gaat slanker ogen en het gezicht krijgt duidelijkere trekken. Onder invloed van de groeispurt verandert het lichaam binnen een jaar nog veel meer.

Problemen in de ontwikkeling van het kleuter en schoolkind:
Ontwikkelingsstoornissen:Een ontwikkelingsstoornis heeft invloed op de ontwikkeling van het kind. Denk aan ADHD, ADD, ODD, CD, Syndroom van Asperger, PDD-NOS, DCD / dyspraxie, OCD, Dyslexie, Dyscalculie, NLD, MCDD en groeistoornissen. Helaas is een stoornis niet weg te nemen, wel kunnen door behandeling en therapie de problemen voortkomend uit de stoornis veelal verminderd worden. Lees verder over aandachtstekortstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, autisme, leerstoornissen en stoornissen in de motoriek.

Gedragsproblemen: Gedragsproblemen kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Het gedrag kan naar buiten gericht zijn en waar de omgeving veel last van heeft, of juist naar binnen gericht en daardoor minder zichtbaar is voor de omgeving. Ook is het gedrag vaak afhankelijk van de setting. Het gedrag thuis, kan weer heel anders zijn dan het gedrag op school of op de sportvereniging.

Angstproblemen: Angsten zijn heel normaal binnen de ontwikkeling van het kind. Angsten zorgen voor een grote alertheid in nieuwe situaties en biedt hierdoor bescherming tegen gevaar. Te veel angst werkt echter verlammend en verliest dan de positieve functie. Als angsten zich ontwikkelingen tot angstproblemen, is dit zeer ongunstig voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling.

Leerproblemen: Leerproblemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Veelal is een externe factor de oorzaak, denk aan slecht onderwijs of bijvoorbeeld een scheiding van de ouders. Daarnaast kunnen leerproblemen veroorzaakt worden door een in aanleg aanwezige stoornis, zoals dyslexie en dyscalcullie.

Voedingsproblemen en eetproblemen bij kinderen: Voedingsproblemen en eetproblemen zijn van invloed op de gehele ontwikkeling van het kind en kunnen ook een grote invloed hebben op het gezinsleven. De oorzaken van de problemen zijn niet altijd makkelijk te achterhalen en vaak het gevolg van een complex samenspel van verschillende factoren.

Zindelijkheidsproblemen: Zindelijkheidsproblemen kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind. Ongeveer 85% van de gezonde kinderen wordt op de leeftijd van twee tot vijf jaar spontaan zindelijk ‘s nachts, waarbij onbewuste controle over de blaas spontaan wordt aangeleerd. Bij de overige 15% gebeurt het continent worden trager.

Motorische problemen: Motorische problemen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de gehele ontwikkeling van het kind. Zowel op het gebied van de fijne motoriek (schrijven, knippen) en grove motoriek (fietsen, zwemmen), kunnen problemen ontstaan. Wanneer een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenootjes kunnen problemen op uiteenlopend gebied ontstaan. De omgeving van een kind kan motorische taken verwachten, die gezien zijn (motorische) ontwikkeling nog niet haalbaar zijn.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van uw kind, dan verwijzen wij u door naar de website waarvan wij de teksten gebruikt hebben. www.kijkopontwikkeling.nl

Klik hier om door te gaan naar het leukste spelmateriaal van Toys2Move!